apacia
   
Grįžti į turinį POEZIJA   1   iš  15    sekantis 

LeidinysIŠ CIKLO „RUDENĖJANČIOS MINTYS“
***
Krentanti migla
Lyg išdavystės nuojauta,
Nors dienos kupinos
Spalvų žaismės...
O švytintis dangus
Lyg akys nuotakos,
Išlaisvintos iš nuodėmės...
Jausmai ir mintys
Trūkinėja
Tarsi voratinklio gija...
O rudens erdvėj
Jau viešpatauja vėjas
Išblaškęs vasaros
Padovanotas svajones...

2009-09-21
Ignalina
***
 Nusidažė ilgesiu
Miškai
Ir paukščiai
Išgiedojo
Savo dalią ...
O Bobų vasarai
Beržai
Nuklojo savo lapais
„Aukso“ kelią...
Kiek bedabintų,
Išėjimas – liūdesys...
Pati gamta
Jį lietumi aprauda...
Bet medžio
Nebyli širdis –
Ji nepasakys,
Kad skauda...

2009-10-25
Ignalina
IŠ CIKLO „ADVENTO KELYJE“


***
Advento kelyje
Tamsėja gruodis...
Ir mūsų rūpesčiuos
Daugiau tamsos...
Dažnai stokojantys
Paguodos,
Pamirštame kitiems
Jos duot...
Kiek savyje dar
Turime laukimo,
Kuris įveiktų kliūtis,
Atstumus,
Kuris nutiestų kelią
Užgimimui,
Dovanojančiam
Šviesos ir Meilės
Stebuklus...
 2009-12-04***
Adventas vis labiau
Trumpėja...
Ir laikas trumpas
Lyg iš Švento Rašto...
Kodėl laukimas
Išsipildymo
Lyg odisėja –
Kelionė į save
Per dykumą bekraštę...
Dar kartą su tamsa
Praeis ir gruodis
Ir vis aukštesnis
Metų slenkstis...
Ieškodami
Tik sau paguodos,
Kokiems stabams
Šį kartą nusilenksim?


2009-12-11

Agota Ramutė Rimšelienė

Matematikos mokytoja, dirba Ignalinos rajono gimnazijoje, aktyviai užsiima įvairia visuomenine veikla; Viena iš jų Literatų klubas „Lelija“ prie Ignalinos centrinės bibliotekos. Yra šio klubo prezidentė. Išleidusi kelias poezijos knygeles: „Vejuosi vasarą“, „Anapus lietaus“, „Tylos erškėtynas“, „Logos inkognito“; Yra bendraautorė Rytų Lietuvos mokytojų kūrybos knygų: „Ties rugsėjo taku“, „Ties spalio taku“ ir almanacho „Aukštaitiškas kalbėjimas į širdis“...

P.s. Siunčiamos eilės neįeina nė į vieną šių leidinių...
 apacia       TURINYS        |    SEKANTIS  >
Apie projektą   |   Autorių sąrašas  |   www.rinkinys.AVgalerija.lt   2009-2011m.